Søg

9. Natur

Naturen og landskabet er et omdrejningspunkt for Slagelse Kommune. Landskabet er storslået, naturen er rig, og tilsammen giver alt det grønne et perfekt udgangspunkt for at bo og leve i Sjællands sydvestlige hjørne. Vi skal både beskytte og benytte. Det er en tynd line, der skal balanceres på, når kommunen administrerer og forvalter natur og landskab. I forbindelse med Kommuneplan 2013 er hele landskabet gennemgået efter en særlig metode, der giver baggrund for at vurdere, hvor de landskaber, der har brug for den største beskyttelse, ligger.

Under dette tema er der retningslinjer for:

9.1 Geologi

9.2 Internationale beskyttelsesområder

9.3 Kystnærhedszone

9.4 Landskab

9.5 Lavbundsarealer

9.6 Naturnetværk

9.7 Skovrejsning

9.8 Større uforstyrrede landskaber

Vil du vide mere