Søg

7.2 Sommerhusområder

Retningslinje Redegørelse Kort

I Slagelse Kommune er der knapt 4.600 sommerhuse, der særligt ligger ved kysterne og på øerne. Langt de fleste sommerhuse ligger i sommerhusområder. Der er både sommerhusområder, der blev etableret i starten af 1900-tallet, og områder der udbygges helt frem til i dag.

Områderne er meget forskellige, og det er muligt at finde arkitektoniske perler, enkle bygninger og helt nye store sommerhuse, der kan bruges hele året.

Der er stadig plads til at bygge flere sommerhuse i de eksisterende sommerhusområder og senest er der helt ekstraordinært udlagt et helt nyt område på Omø.

Retningslinjer

7.2.1 Sommerhusområder er udpeget og fremgår af kortbilag 7.2.

7.2.2 Der kan ikke udlægges nye arealer til sommerhusområder. 

7.2.3 Sommerhusområder er forbeholdt ferieboliger og anden rekreativ anvendelse og bebyggelse.

7.2.4 Der kan ikke etableres nye erhvervsvirksomheder i sommerhusområder. Etablering af servicefunktioner bør kun tillades, såfremt servicebetjeningen ikke med rimelighed kan ske fra et nærliggende bysamfund.

Redegørelse

Sommerhusområderne i Slagelse Kommune udgør et areal på ca. 642 ha og rummer i alt knapt 4.600 sommerhuse/udstykninger.

Det vurderes, at der er ca. 180 ubebyggede sommerhusgrunde i kommunen. De fordeler sig primært i områderne Kongsmark Strand, Kelstrup og Næsby Strand. Desuden er der 42 nye sommerhusgrunde, som er helt nyudlagte på Omø. Dette nye sommerhusområde er udlagt via landsplandirektiv i 2010 og skal lokalplanlægges, før det kan udnyttes.

Der kan ikke udlægges yderligere nye sommerhusområder i Slagelse Kommune - eller Danmark i det hele taget.

Der er ca. 360 sommerhuse, der anvendes som helårsbolig med i alt ca. 1.100 indbyggere. Pensionister, der har ejet sommerhus i mere end 8 år, kan få personlig tilladelse til at bo i sommerhuset hele året.

Det vurderes at der er 39.000 turisme-overnatninger i sommerhuse i Slagelse Kommune om året, og at befolkningstallet i Slagelse Kommune om sommeren øges med ca. 5.000.

Der kan etableres andre former for turismeaktiviteter i sommerhusområderne, så længe det er aktiviteter eller faciliteter, der ikke ændrer den samlede helhed af området, som forbeholdt for rekreativ og turismemæssig anvendelse. Her tænkes f.eks. hoteller og hotellejligheder.

Endvidere kan der etableres servicefunktioner i sommerhusområder, men f.eks. detailhandel skal ses i sammenhæng med det øvrige lokalområdes forsyning af dagligvarer.

 Redegørelse for sommerhusområder.

 

Vil du vide mere