Søg

7.1 Anlægsområder

Retningslinje Redegørelse Kort

Anlægsområder er områder, hvor der er planer eller idéer om, at noget skal, kan eller bør ligge inden for planperioden på 12 år. Det kan være et område, hvor der kan ligge en ny campingplads, der reserveres et område til en ny vej eller et affaldsanlæg, eller der er måske tanker om et museum. Det vil sige, at et anlægsområde kan være mange ting – ét er dog sikkert: Der skal altid planlægges yderligere for området.

 

Retningslinjer

7.1.1 Anlægsområder fremgår af kortbilag 7.1.

7.1.2 Anlægsområder er arealreservationer til fremtidige tekniske eller rekreative anlæg i det åbne land.

7.1.3  Der må ikke foretages investeringer eller ændringer i den hidtidige arealanvendelse på en sådan måde, at der kan opstå konflikt i forhold til den anvendelse, der er reserveret mulighed for.

7.1.4  Anlæg skal altid indpasses under hensyn til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning.

Redegørelse

Anlægsområder
Områderne er beliggende i landzone og aktiviteten vil ske inden for anlægsområdet.

Der er i Slagelse kommune udlagt følgende anlægsområder:
Nærmere beskrivelse af de enkelte områder findes under tema-retningslinjerne.

Vejanlæg: 
Ad. 10.5.2 200 m bredt anlægsområde for, at sikre mulighed for etablering af omfartsvej nord om Slagelse. 
Ad. 10.5.3 200 m bredt anlægsområde for, at sikre mulighed for etablering af omfartsvej øst og nord om Skælskør Nor.

Affaldsanlæg:
Ad 8.1.2 Forlev Miljøanlæg kan udvides inden for det udpegede anlægsområde – Forlev Miljøanlæg er allerede eksisterende inden for området.

Turisme Kysten:
Ad 11.2.6 Etablering af  campingplads ved Kobæk i et anlægsområde. 

 

 

 


 

Vil du vide mere