Søg

6. Landbrug

Slagelse Kommune er præget af landbruget - der er store landbrugsarealer, men også erhvervslivet er præget af nære relationer til landbruget. Vi har Sjællands største mejeri og en omfattende fødevareproduktion, salg og service af maskiner til landbruget og produktion af mange specialafgrøder. Slagelseegnen er med andre ord tæt knyttet til landbruget, og landbruget skal sikres de rette rammevilkår for produktion og rollen som forvalter af det åbne land.

Under dette tema er der retningslinjer for:

6.1 Store husdyrbrug

6.2 Særlige værdifulde landbrugsområder

Vil du vide mere