Søg

5.1 Bevaringsværdige bygninger

Retningslinje Redegørelse Kort


Slagelse Kommune har mange bevaringsværdige bygninger, som samtidig har betydning for gadestræk, bymiljøer, landsbymiljøer og sammenhænge.

Retningslinjer
5.1.1 De bevaringsværdige bygninger fremgår af kortbilag 5.1.

5.1.2 Ændringer af bygninger, som er fredet efter bygningsfredningsloven, kan kun ske efter tilladelse fra Kulturstyrelsen.

5.1.3 Bevaringsværdige bygninger skal som hovedregel opretholde den værdi, som bygninger er vurderet til.

5.1.4 Bygninger med bevaringsværdi 1-4 må jævnfør lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og miljøer ikke nedrives, før Slagelse Kommune har meddelt, om der nedlægges forbud.

5.1.5 Ombygning af og tilbygning til bevaringsværdige bygninger skal udformes i respekt for bygningens arkitektur og den helhed, som bygningen indgår i.

5.1.6 Nybyggeri i nærheden af bevaringsværdige bygninger skal tilpasses den sammenhæng, som byggeriet indgår i, og bør gives et nutidigt udtryk med respekt for den lokale byggeskik.

Redegørelse
Den bevaringsværdige bebyggelse omfatter følgende bygninger:

• De fredede bygninger

• Kommuneatlas for tidligere Skælskør Kommune (SAVE registreringer)

• Bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdien 1-4 for Slagelse Midtby

• Bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdien 1-4 for Korsør Midtby

• Bevaringsværdige bygninger fra registranter til bevarende lokalplaner

Bevaringsværdige bygninger fra A til Å

Ifølge Kulturministeriets bekendtgørelse skal de kommuner, der har udarbejdet kommuneatlas, foretage en udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen. Udpegningen af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen betyder, at der indføres en offentlighedsprocedure forud for nedrivningen af en bevaringsværdig bygning. Det giver også kommunen mulighed for at støtte de bevaringsværdige bygninger med byfornyelsesmidler. Udnyttelsen af denne mulighed kræver, at der oprettes et bygningsforbedringsudvalg.

Hvis der gives tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning skal Sydvestsjællands Museum underrettes. Hvis der gives tilladelse til at om- eller tilbygge en bevaringsværdig bygning, der er registreret i kommuneplanen skal Sydvestsjællands Museum underrettes.

I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2009 blev det vedtaget, at der skal udpeges bevaringsværdige bygninger i Slagelse Kommune med bevaringsværdien 1-4 i henhold til SAVE systemet. Denne udpegning er igangsat med udpegning og gennemgang af bygninger i Slagelse bymidte og Korsør bymidte.

Det er planen, at flere bygninger skal udpeges og gennemgås. Det kunne f.eks. være industribygninger fra en bestemt periode, købmandsgårde, kroer, møller, detailhandelens bygninger, afgrænsede gadestrøg og afgrænsede landsbyer.

 

Vil du vide mere