Søg

5. Kulturhistorie

Kulturhistorien er det grundlag, det moderne Slagelse Kommune er bygget på. Overalt ses kirker, broer, gravhøje og gamle bygninger, som fortæller historien om tidligere tider. Slagelse Kommune har med Kommuneplan 2013 videreført den tidligere planlægning for kulturmiljøer og kirkeomgivelser men har nu gennemgået købstædernes bevaringsværdige bygninger med henblik på bevaring af de særlige ejendomme, som har en værdi for eftertiden.

Under dette tema er der retningslinjer for:

5.1 Bevaringsværdige bygninger

5.2 Kirkeomgivelser

5.3 Kulturmiljøer

Vil du vide mere