Søg

12. VVM anlæg

En række større anlæg og projekter skal vurderes i forhold til deres mulige konsekvenser for miljøet. I så fald skal der udarbejdes en såkaldt VVM-redegørelse, en Vurdering af Virkning på Miljøet.
Nogle anlæg og projekter er VVM-pligtige, andre er det hvis de på virker det lokale miljø væsentligt.

En VVM-vurdering udarbejdes som en del af Kommuneplanen, oftest som et kommuneplantillæg.

Under dette tema er der retningslinjer for:

12.1 VVM-anlæg

Vil du vide mere