Søg

11. Turisme

Slagelse Kommunes mangfoldighed og potentialer skal udnyttes til gavn for befolkningen, den fremtidige bosætning og turisterne. Derfor vil Slagelse Kommune gennem helhedsorienteret udvikling forædle mulighederne for oplevelser – både naturoplevelser og kulturoplevelser i samspillet mellem kysten, øerne, købstæderne og det åbne land. Udviklingen skal lægge vægt på de autentiske oplevelser og de fysiske lokaliteter, hvor turismen kan lokaliseres og kan vokse. Udviklingen skal gøre lokaliteterne attraktive – både funktionelt og i forhold til identitet og tilgængelighed. Slagelse Kommune skal – gerne i samarbejde med andre – være en tydelig attraktiv destination, som tilbyder både aktivitet og fordybelse.

Afsnittet er inddelt i 4 delområder, som er grundlaget for kommunens fysiske planlægning for turisme – købstæderne, kysten, øerne og det åbne land.

Det er de forskellige former for turisme, der er begrundelsen for den geografiske inddeling i de 4 områder. I kystområderne kommer turisterne for at sejle og bade.

I købstæderne kommer turisterne for at shoppe, bruge kulturinstitutionerne, og det er også her erhvervsturismen udgår fra.

I det åbne land er der forskellige former for landboturisme – fx bondegårdsferie og B&B steder.

For de turister der besøger øerne er den primære oplevelse – at bo på en ø.

De 4 delområder er:

11.1 Det åbne land

11.2 Kysten

11.3 Købstæderne

11.4 Øerne
Retningslinjer

11.0.1 Ved etablering af nye anlæg til turismeformål og ændring af eksisterende anlæg til turismeformål skal det dokumenteres, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes.

11.0.2 Nye anlæg til turisme skal medvirke til at fremme befolkningens og turisternes muligheder for landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske oplevelser.

11.0.3 Turismen i Slagelse Kommune skal udvikles på et bæredygtigt grundlag i forhold til natur og miljø.

11.0.4 Turismen i Slagelse Kommune skal bidrage til at bevare og udvikle lokalsamfundene som aktive velfungerende samfund.

11.0.5 Udviklingen af turismen i Slagelse Kommune skal så vidt muligt tage udgangspunkt i eksisterende anlæg. 

11.0.6 Nye anlæg for turismen skal så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til byområder og sommerhusområder.

11.0.7 Offentlighedens adgang til landskabet – herunder strande, skove, naturområder, fortidsminder – skal udbygges.

Redegørelse

Kultur, oplevelser og bevægelse nævnes i Slagelse Kommunes vision som et rammevilkår for både bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet 'Turismepolitiske overvejelser' for kystnærhedszonen. Med henvisning til Byrådets vision for Slagelse Kommune udarbejdes de turismepolitiske overvejelser for hele det geografiske område som udgør Slagelse Kommune. Det er begrundet i større muligheder for at skabe sammenhæng mellem aktiviteterne i alle dele af kommunen.

 Turismepolitisk overvejelser

De 4 turismemæssige delområder er:

 • Det åbne land
 • Kysten
 • Købstæderne
 • Øerne

Som beskrives nærmere
Under hvert af disse delområder beskrives:

 • Oplevelser
 • Overnatning

Oversigt over sengepladser, campingenheder mv. 
Der er udarbejdet en oversigt over hvor mange sengepladser, campingenheder, hytter, lystbådepladser mv. der findes i Slagelse Kommune. Oversigten indeholder også rammen for de enkelte kategorier. Oversigten bygger på data der oprindeligt stammer fra Regionplanen, og er videreført i Kommuneplan 2009.

 Oversigten ses her.

Der reserveres parkeringspladser til autocampere på forskellige steder i kommunen. Dels vil der i købstæderne blive reserveret pladser til autocampere, og dels vil det på forskellige, egnede steder i kommunen blive muligt at parkere autocampere.

Fremtid
Slagelse Kommune vil yderligere beskrive og formidle overnatningsmuligheder og oplevelser, der findes i kommunen. Beskrivelser af overnatningsmulighederne vil indeholde hoteller, campingpladser, vandrerhjem, B&B steder, og primitive lejrpladser / teltpladser.

Beskrivelser af oplevelser vil indeholde både de historiske steder – fortidsminder, bygninger, kulturmiljøer – de rekreative oplevelser – naturområder, skove, udsigter – forlystelser, aktiviteter – lystfiskeri, mountainbike ruter, motionsoaser – og fortællinger, hvoraf nogle er kendte men mange er ukendte for de fleste borgere og måske især for turisterne. Alle disse eksisterende oplevelser – små som store – mangler blot at blive formidlet.

Slagelse Kommune vil arbejde med følgende på turisme området:

 • Beskrive og formidle historierne om landsbyerne, fortidsminderne, udsigterne og skovene.
 • Beskrive og formidle historierne om kysten, fortidsminderne, strandene og naturområderne.
 • Beskrive og formidle historierne om købstæderne, bygningerne, parkerne og pladserne.
 • Beskrive og formidle historierne om øerne, havet, de små samfund og færgerne.
 • Beskrive og formidle mulighederne for aktiviteter – forlystelser, sejlsport, vandsport, bevægelse.
 • Formidle fortidsminderne på grundlag af analysen fra Roskilde Museum.
 • Skabe en markedsføringsplatform for lokale fødevarer, og andre lokale varer.
 • Samle og formidle de mange fortællinger om Slagelse Kommune og steder i Slagelse Kommune.
 • Etablere muligheder for ride turisme i den sydlige del af kommunen.
 • Markedsføre mulighederne for lystfiskeri.
 • Etablere områder til helse for sindet – sansehaver (oplevelse, miljø, helbredelse og øget livskvalitet).
 • Etablere muligheder for ride-turisme i den sydlige del af kommunen.

 

Vil du vide mere