11.4 Øerne

Retningslinje Redegørelse KortDette afsnit handler om muligheder for overnatninger og oplevelser, der er på øerne i Slagelse Kommune. Afsnittet indeholder en oversigt over eksisterende overnatningsmuligheder samt eventuelle planer for nye eller ændrede overnatningsmuligheder på øerne. Slagelse Kommune vil i den kommende planperiode arbejde for at formidle og synliggøre mulighederne for overnatning og oplevelsesmuligheder på øerne.

 Retningslinjer
11.4.1 Turismeinstitutionerne i delområdet Øerne fremgår af kortbilag 11.4.

11.4.2 Nye anlæg skal placeres i tilknytning til byområder eller sommerhusområder, og skal tilpasses landskabet nøglekarakter. Se landskab.

11.4.3 Der kan ikke placeres nye anlæg uden tilknytning til eksisterende byområder eller sommerhusområder.

Lokale forhold:

11.4.4 Der er mulighed for udvidelse af lystbådehavnene på Omø og Agersø.

Baggrund
Baggrunden for dette afsnit er planlovens bestemmelser, samt de kommunale opgaver omkring friluftsliv og turisme. Retningslinjerne skal bidrage til at fremme befolkningens og turisternes mulig-heder for oplevelser på øerne, samt medvirke til at udvikle turisme i Slagelse Kommune.

Redegørelse
Camping på Agersø 
Det vurderes at kunne bidrage positivt til turismeudviklingen på Agersø, hvis campingenhederne samles tæt på Agersø by og Agersø Havn. 

Camping på Omø 
Det vurderes, at kunne bidrage positivt til turismeudviklingen på Omø, hvis campingenhederne ud-vides, og udvidelsen placeres tæt på Omø Kirkehavn og Omø Havn. 

Lystbådehavne på øerne 
Det vurderes at kunne bidrage positivt til turismeudviklingen på øerne, hvis lystbådehavnene udvides og moderniseres. Udvidelserne ligger kystområdet, og der er derfor ikke udpeget anlægsområder.

Overnatning

Der er en forskellige overnatningsmuligheder på øerne. De fleste ligger tæt på eller i tilknytning til byområder, og der findes også overnatningsmuligheder der i høj grad er knyttet til øerne og deres kyster. Lystbådehavnene giver en ekstra mulighed for ankomst til Slagelse Kommune. Øerne har udelukkende fritidsturisme og landliggerturisme.
På øerne findes følgende overnatningsmuligheder:

Kroer:

• Agersø Kro
• Omø Perlen

Campingpladser:

• Agersø Havn camping
• Egholm camping
• Omø camping

Lystbådehavne:

• Agersø
• Omø

Andet:

• Byhuse

På øerne er der mulighed for at leje en bybolig, mens der umiddelbart ikke ser ud til at være udlejning af private sommerhuse. Der vil derfor være mulighed for at udbygge denne mulighed på øerne. Landliggerturismen i sommerhusområderne er også et af kommunens turismeområder.

For at fastholde og udbygge både landliggerturismen og udlejningen af private sommerhuse er det vigtigt at de servicefunktioner, der er på øerne opretholdes og markedsføres.

Det vurderes at der er grundlag for en udbygning af overnatningsmuligheder på øerne. Udvidelse af lystbådehavnene og udbygning af muligheden for udlejning af private sommerhuse samt ændring / udvidelse af campingpladserne er oplagte udbygningsmuligheder.

Oplevelser

Slagelse Kommunes øer er oplevelser i sig selv. Øerne var tidligere små hele samfund, og derfor er der mange oplevelser knyttet til de funktioner, der fandtes på øerne. Derudover er der naturområder, nærheden til havet, der altid kan ses når man er på en ø, havnemiljøerne – alle disse ting er et besøg værd. Nogle oplevelser udgør fysiske lokaliteter, andre er fortællinger om begivenheder, personer, legender, anekdoter og meget andet. Fortællingerne knytter sig tit til fysiske lokaliteter – eksisterende eller for længst forsvundne.

Det er vigtigt at få samlet oplevelserne – ikke bare i turismesammenhæng og for Slagelse Kommunes egne borgere, men også for eftertiden. Der skal fokuseres på at få fortalt historierne for at tiltrække både nye borgere og nye gæster. Ud over steder og fortællinger indeholder øerne en helt anden slags oplevelser – nemlig mulighed for vand- og sejlsports aktiviteter.

Vil du vide mere