Søg

11.3 Købstæderne

Retningslinje Redegørelse Kort

Slagelse Kommunes tre købstæder giver gode muligheder for at skabe bynære turistoplevelser, ligesom de danner et solidt grundlag for overnatning. Kommuneplanen indeholder derfor retningslinjer, der handler om turismen i købstæderne. Afsnittet indeholder en oversigt over eksisterende hoteller, vandrehjem og campingpladser, samt eventuelle planer for nye, i købstæderne. Afsnittet indeholder også en oversigt over muligheder for at etablere pladser for autocampere i de tre købstæder.

Retningslinjer
11.3.1 Turismeinstitutioner i delområdet Købstæderne fremgår af kortbilag 11.3.

11.3.2 Nye anlæg skal placeres i tilknytning til byområder og skal tilpasses byens funktioner.

Lokale forhold:
11.3.3 Der er mulighed for etablering af et hotel tæt på eller i Slagelse bymidte. Hotellet kan placeres i forbindelse med sygehusområdet/sygehuscampus, i forbindelse med ny campus tæt ved stationen eller i forbindelse med et af byens indkøbscentre.

11.3.4 Med udgangspunkt i uddannelsesbyen Slagelse og områdets mange og rige turismemuligheder etableres en eller flere uddannelser indenfor turisme. Uddannelsesfaciliteterne placeres i et af Slagelses campusområder.

11.3.5 Der er mulighed for etablering af en forlystelsesvirksomhed (f.eks. Tropebyen) ved motorvej E20 i Korsør, jf. rammer for lokalplanlægning.

11.3.6 Der er mulighed for udvidelse af lystbådehavnen i Skælskør – udvidelsen ligger i byzone.

Redegørelse
Udvidelsesmuligheder
Mulighederne for etablering/udvidelser af faciliteter ligger i byzone, og fremgår af rammerne for de enkelte områder.

Overnatning
Der er en mange overnatningsmuligheder i købstæderne. En del af disse ligger tæt på eller i tilknytning til byområder, og der findes også overnatningsmuligheder der i høj grad er knyttet til kysten.

Lystbådehavnene giver en ekstra mulighed for ankomst til Slagelse Kommune. I gruppen hoteller bliver de fleste af de nævnte hoteller anvendt til erhvervsturisme, som står for en stor del af overnatningerne i Slagelse Kommune.

Erhvervsturisme
Erhvervsturismesamarbejdet skal styrkes og gerne udbygges. Campingpladser, vandrehjem og lystbådehavne står for en stor del af fritidsturismen.
Følgende områder arbejdes der videre med: Korsør, Skælskør og Korsør.

I Købstæderne findes følgende overnatningsmuligheder:

Hoteller:
• Hotel Antvorskov – Slagelse
• Hotel Regina – Slagelse
• Hotel Frederik den II – Slagelse
• Hotel Comwell Grand Park – Korsør
• Hotel Jens Baggesen – Korsør
• Hotel Postgården – Skælskør
• Villa Fjordhøj - Skælskør

Campingpladser:
• Slagelse Vandrehjem – camping, teltpladser og hytter
• Skælskør Nor Camping – camping og hytter

Vandrehjem:
• Slagelse Vandrehjem

Lystbådehavne:
• Korsør
• Skælskør

Som noget nyt anvises der områder og P-pladser rundt om i Slagelse Kommune, hvor autocampere med fordel kan parkere. Autocampere har også mulighed for at overnatte på kommunens campingpladser.

Oplevelser

Købstæderne i Slagelse Kommune indeholder mange og forskelligt artede oplevelser. Nogle af disse udgør fysiske lokaliteter – bygninger, kirker, klostre, torve og pladser, parker, kulturinstitutioner. Andre er fortællinger om begivenheder, personer, legender, anekdoter og meget andet.

Fortællingerne knytter sig tit til fysiske lokaliteter – eksisterende eller for længst forsvundne. Det er vigtigt at få samlet oplevelserne – ikke bare i turismesammenhæng og for Slagelse Kommunes egne borgere, men også for eftertiden. Der skal fokuseres på at få fortalt historierne for at tiltrække både nye borgere og nye gæster.

I købstæderne foregår der året igennem mange events. De bliver som hovedregel arrangeret af lokale ildsjæle og foreninger, som gennem årene har erhvervet en erfaring i netop deres event. Mange af disse events gentages årligt, og trækker mange mennesker til kommunen. Det er vigtigt at ny planlægning ikke ødelægger de faciliteter, som disse events bruger, og har behov for til at kunne gennemføre deres arrangement.

Slagelse bys position som stor sygehusby med nyt psykiatrihospital giver muligheder for at satse på helse for sindet i form af en grøn vinkel, som f.eks. nærheden til de store skovområder nord for byen, men også i form af etablering af f.eks. sansehaver, der ud over at kunne bidrage til det psykiatriske helbredelsesarbejde kan udgøre oplevelsesmuligheder for besøgende turister og egne borgere.

 

Vil du vide mere