Søg

11.1 Det åbne land

Retningslinje Redegørelse Kort

Slagelse Kommune vil i den kommende planperiode arbejde for at formidle og synliggøre mulighederne for oplevelser og overnatning i det åbne land. Kommuneplanen indeholder derfor retningslinjer, der skal sikre muligheden for at anvende det åbne land hensigtsmæssigt til disse formål. Ud over en liste over nuværende hoteller og campingpladser, beskrives de planlagte anlægsområder til turismeformål.

Retningslinjer
11.1.1 Turismeinstitutionerne i delområder Det åbne Land fremgår af kortbilag 11.1.

11.1.2 Nye anlæg skal placeres i tilknytning til landsbyer eller sommerhusområder, og skal tilpasses landskabet nøglekarakter - se landskab.

11.1.3 Ved placering af anlæg til turismeformål udenfor byområderne skal eksisterende eller nye anlæg tænkes sammen, så faciliteterne kan bruges til flere forskellige aktiviteter.

11.1.4 Mulighederne for at afholde events i det åbne land må ikke forringes.

11.1.5 Der kan, på baggrund af en konkret vurdering indrettes op til 10 ferielejligheder/værelser til udlejning i tiloversblevne driftsbygninger på nuværende eller tidligere landbrugsejendomme, forudsat at ejeren bor på ejendommen og at ejendommen fortsat har karakter af landbrugsejendom. Der kan ikke forventes tilladelse til opførelse af ny bebyggelse til landboturisme.


Redegørelse
Forlystelser
Slagelse Kommunes tre eksisterende forlystelser – Gerlev Legepark, Vikingeborgen Trelleborg og Arena Cirkusland – ligger i det åbne land.

Gerlev Legegepark
Gerlev Legepark har aktuelle planer om udvidelse til flere lege og aktiviteter – f.eks. forskellige labyrinter.

Trelleborg
Vikingeborgen Trelleborg forventes inden for de kommende år at blive et stort, nyt formidlingscenter omkring vikingernes liv og historie. Der er udlagt anlægsområde til denne udvidelse og ændring, som dog holdes inden for det område, det nuværende besøgscenter råder over i dag.

Cirkusland
Cirkusland, som ejes af Cirkus Arena, forventer at udvikle og udvide aktiviteterne løbende.

Overnatning
Der er en mangfoldighed af overnatningsmuligheder i det åbne land. En del af disse ligger tæt på eller i tilknytning til byområder. Hoteller og feriecentre bliver alle anvendt til erhvervsturisme, som står for en stor del af overnatningerne i Slagelse Kommune.

Erhvervsturismesamarbejdet skal styrkes og gerne udbygges. Campingpladser og vandrehjem står for en stor del af fritidsturismen. Vandrehjemmet bliver også anvendt til erhvervsturisme.
I det åbne land findes følgende overnatningsmuligheder:

Hoteller og feriecentre:
• Musholm Bugt Feriecenter
• Vilcon Konferencegård
• Vilcon Golfhotel
• Klarskovgård
• Gyldenholm

Campingpladser:
• Campinggården Boeslunde
• Lystskov Camping, Korsør
• Storebælts Camping, Korsør

Vandrehjem:
• Svenstrupgård
• Skælskør Vandrehjem


Andet:
• B&B steder
• Bondegårdsferie / landboturisme
• Primitive lejrpladser / shelterpladser

Som noget nyt anvises der områder og P-pladser rundt om i Slagelse Kommune, hvor autocampere med fordel kan parkere. Autocampere har også mulighed for at overnatte på kommunens campingpladser.

Spredt i det åbne land findes desuden mange B&B (bed and breakfast) steder, samt muligheder for bondegårdsferie eller primitiv overnatning i medbragt telt eller i en shelter. Det vurderes, at det åbne land er velforsynet med mange forskellige slags overnatningsmuligheder.

I forhold til erhvervsturisme foregår der en fælles markedsføring af kommunens overnatningsmuligheder. En fælles markedsføring af mulighederne for fritidsturisme kunne fremme markedsføringen af Slagelse Kommune som turismedestination.

Oplevelser
Det åbne land i Slagelse Kommune indeholder mange og forskelligt artede oplevelser. Nogle af disse udgør fysiske lokaliteter – gravhøje, helligkilder, kirker, herregårde, landsbyer, natur, museer. Andre er fortællinger om begivenheder, personer, legender, anekdoter og meget andet.

Fortællingerne knytter sig tit til fysiske lokaliteter – eksisterende eller for længst forsvundne. Det er vigtigt at få samlet oplevelserne – ikke bare i turismesammenhæng og for Slagelse Kommunes egne borgere, men også for eftertiden. Der skal fokuseres på at få fortalt historierne for at tiltrække både nye borgere og nye gæster.

I det åbne land foregår der året igennem flere events. De bliver som hovedregel arrangeret af lokale ildsjæle og foreninger, som gennem årene har erhvervet en erfaring i netop deres event.

Mange af disse events gentages årligt, og trækker mange mennesker til kommunen. Det er vigtigt at ny planlægning ikke ødelægger de faciliteter, som disse events bruger, og har behov for til at kunne gennemføre deres arrangement. Events kan f.eks. være Sørbymarked og Vikingemarked.

  

Vil du vide mere