Søg

10 Trafik og veje

Hver dag kører mange tusindvis af biler og tog gennem Slagelse Kommune. Og gennem Storebælt sejler hver dag masser af skibe. Så Slagelse Kommune er ikke sådan at komme uden om rent trafikalt. Vejene er også skelettet i Slagelse Kommune. Syd og nord, øst og vest er der overordnede og mindre veje. Veje der binder Købstæder og byer sammen med enkelthuse og landomåder.
Korsør havn er kommunens eneste erhvervshavn, og havnefaciliteterne på Stigsnæs er sidste ’stop’ på vej mod Østersøen.

Under dette tema er der retningslinjer for:

10.1 Havne

10.2 Kollektiv trafik

10.3 Parkering

10.4 Regionale forbindelser

10.5 Veje

Vil du vide mere