10.4 Regionale forbindelser

Retningslinje Redegørelse KortJernbaner, færger, veje og stier udgør kommunens trafikale hovedstruktur. Grundstammen udgøres primært af forbindelser til og fra den øvrige del af Sjælland, Fyn og Jylland.

  • Hovedjernbanen mellem København og Jylland
  • Regionaljernbanen, Slagelse – Høng – Tølløse
  • E 20, Vestmotorvejen.
  • Rute 22, landevejen Kalundborg – Slagelse – Næstved.

 
Retningslinjer

10.4.1 Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for de områder, der er udlagt til vejanlæg, medmindre det kan dokumenteres, at dette ikke giver anledning til problemer.


Redegørelse

Vejdirektoratet har udpeget et strategisk vejnet. Det strategiske vejnet består af de strækninger, der har størst samfundsøkonomisk betydning. Det er strækninger, hvor særligt mange bliver påvirket, hvis kapaciteten bliver nedsat - eks. ved indsnævringer og hastighedsnedsættelser ved vejarbejder, eller hvis der sker uheld.

Målet med udpegningen af det strategiske vejnet er at sikre et godt tværgående samarbejde mellem kommunerne, Vejdirektoratet og politiet. Det drejer sig bl.a. om koordinering af vejarbejder, trafikalt beredskab og trafikinformation.
Det strategiske vejnet er inddelt i tre niveauer. I Slagelse Kommune er Vestmotorvejen udpeget som niveau 1 og rute 22, landevejen Kalundborg – Slagelse – Næstved, som niveau 2. De er begge statsveje. Niveau 3 er veje, der kan bruges som alternative ruter til niveau 1 og 2. I Slagelse Kommune er rute 150 Korsør – Slagelse – Sorø udpeget som niveau 3.

Slagelse Kommune ønsker at skabe gode transportforbindelser til omverdenen. Vi vil arbejde for, at trafikforbindelserne sikres og forbedres gennem statslige investeringer i infrastruktur og togdrift. Det gælder bl.a. arbejdet for, at der etableres en højklasset landevejsforbindelse mellem Slagelse og Næstved. En højklasset landevejsforbindelse er en vej med niveaufri skæringer (vejen føres over eller under andre veje med broer eller tunneller) og få sideveje.  


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Vil du vide mere