Søg

10.3 Parkering

Retningslinje Redegørelse

Det skal sikres, at der er mulighed for parkering, hvor der er brug for det. Samtidig er det vigtigt at der ikke parkeres uhensigtsmæssigt, så biler er placeret så andre ikke kan komme til, herunder renovations-vognen, redningskøretøjer osv. Og at bybilledet ikke præges af biler, der er parkeret på hjørner eller foran adgangsveje.

I Slagelse Kommune tages udgangspunkt i nedenstående forholdstal, når der stilles krav til parkering.

Redegørelse

 

Fritliggende enfamilehuse og sommerhuse 2 pr. bolig (på egen grund) incl. plads i carport/garage
Række-, dobbelt-, kæde- og klyngehuse o.lign. 1½ pr. bolig, hvoraf mindst 1 plads anlægges
Etageboliger 1½ pr. bolig, hvoraf mindst 1 plads anlægges
Ungdomboliger, kollegieværelser og enkeltværelser  1 pr. bolig
Ældreboliger uden tilknyttet personale  1 pr. bolig
Plejehjem og ældreboliger, evt. med dagcenter  1½ pr. bolig, hvoraf mindst 1 plads anlægges + 1 pr. 50 m² serviceareal
Kontor og administration  1 pr. 25 m² etageareal
Forsamlingslokaler, restauranter, caféer o.lign. 1 pr. 15 m² etageareal
Teatre, biografer o.lign. 1 pr. 7 siddepladser
Daginstitutioner for 60 børn  Mindst 10
Folkeskoler  1 pr. 50 m² etageareal
Voksenskoler 1 pr. 25 m² etageareal
Idrætshaller 1 pr. 10 personer hallen må rumme i henhold til BR kap. 6, dog mindst 20
Dagligvarebutikker og supermarkeder  1 pr. 25 m² etageareal
Udvalgsvarebutikker  1 pr. 50 m² etageareal
Fabriks-, værksteds- og lagerbygninger  1 pr. 50 m² etageareal
Andre anvendelser og kategorier  Parkeringskravet fastsættes individuelt efter byrådets vurdering

 

 
Når der udarbejdes lokalplaner og gives byggetilladelser tages der udgangspunkt i ovenstående forhold mellem areal og antal parkeringspladser – også kaldet ”parkeringsnorm”.

Vil du vide mere