Søg

10.2 Kollektiv trafik

Retningslinje Redegørelse

Kommunen har ansvaret for at fastlægge serviceniveauet for den lokale kollektive trafik. Det betyder, at kommunen skal beslutte, hvor og hvor ofte busserne skal køre. Region Sjælland har ansvaret for de tværgående, regionale busruter. Ruter, der går igennem flere kommuner, men ikke er regionale, skal planlægges i samarbejde med de berørte kommuner.

Slagelse Kommune har tilsluttet sig Movias pendlernet. I pendlernettet udpeges en række forbindelser, som anses for særligt vigtige for pendlere. Slagelse Kommune har forpligtiget sig til at prioritere disse forbindelser i planlægningen af busdriften.

Kommunen har ansvaret for færgedriften til Agersø og Omø. Der er indgået en aftale om driften med Korsør Havn.


Retningslinjer

10.2.1 Der skal sikres sammenhæng med den statslige og regionale trafik i planlægningen af den kommunale bus- og færgedrift.

10.2.2 Der skal sikres god tilgængelighed til den kollektive trafik for ældre og handicappede – særligt ved større trafikknudepunkter.

10.2.3 Byernes faktiske størrelse, beliggenhed og funktioner skal lægges til grund for planlægningen af den kollektive trafik.

10.2.4 Det skal sikres, at der er en hensigtsmæssig sammenhæng mellem trafikbetjeningen og byområdernes udformning.

10.2.5 Det skal sikres, at trafiksaneringer udføres under hensyntagen til bussernes kørselsgeometri.

10.2.6 Det skal sikres, at trafikale knudepunkter indrettes, så de mange forskellige funktioner i tilknytning til 'trafik' kan tilgodeses under hensyntagen til de økonomiske rammer.


Redegørelse

Slagelse Kommune ønsker at sikre en velfungerende kollektiv trafikbetjening i kommunen. En attraktiv busbetjening er essentiel i arbejdet for at få flere pendlere fra bilerne over i den kollektive trafik. Vi vil løbende vurdere og optimere busdriften.


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Vil du vide mere