S.17 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Vester Bøgebjerg

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Sommerhusområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
15 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
1 etage og 5m

Øvrige bestemmelser
Overføres ved lokalplan til sommerhusområde. Mindste grundstørrelse 1.200 m² incl. veje og fællesarealer. Der må ikke opføres sommerhuse på arealer under kote 3 (Klimazonen).