S.10 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Bisserup gl. strand

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
10 for området som helhed.

Max etageantal og højde
1 etage og 5m

Øvrige bestemmelser
Mindste grundstørrelse 800 m2. Der skal etableres plantebælter mod det åbne land. Der må ikke opføres sommerhuse på arealer under kote 3 (Klimazonen).

parkering
se parkeringsbestemmelser