S.1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Bildsø strand

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
15 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
1 etage og 5m

Øvrige bestemmelser
Den gennemsnitlige grundstørrelse for en udstykning skal, incl. fællesarealer, være 1.200 m2, og mindst 15 % af området skal anvendes til større, samlede opholdsarealer. Der må ikke opføres sommerhuse på arealer under kote 3 (Klimazonen).