L.R23 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Boeslunde camping

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Campingplads

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone