L.R22 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Trelleborg oplevelsescenter

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone