L.R13 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Svenstrupgård

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Øvrige bestemmelser
Området kan anvendes til rideterræn, bueskydning, golf, terrænløb, drageflyvning og lignende aktiviteter der giver en ekstensiv udnyttelse af arealerne. Der udarbejdes en samlet lokalplan for hver ramme. Der opføres ikke byggeri til primæraktiviteter. Enkelte mindre bygninger kan opføres til at understøtte fritidsaktiviteterne. Byggeriet skal udformes under stor hensyn til det omgivende landskab.