Søg
Rammer
Generelle rammer for Slagelse Kommune Købstæder Byer Landsbyer Rammer for enkeltområder :: Forslag :: Vedtaget 1.1C28 1.1C12 1.1D2 1.1C20 1.1B7 1.1C3 1.1C13 1.1D4 1.1C21 1.1B8 1.1C4 1.1C14 1.1D5 1.1C22 1.1BE1 1.1C5 1.1C15 1.1B1 1.1E1 1.1C23 1.1BE2 1.1C6 1.1C16 1.1B10 1.1E3 1.1C24 1.1BE3 1.1C7 1.1C17 1.1B2 1.1R1 1.1C25 1.1C1 1.1C8 1.1C18 1.1B3 1.1R2 1.1C26 1.1C10 1.1C9 1.1C19 1.1B4 1.1R3 1.1C27 1.1C11 1.1D1 1.1C2 1.1B6 1.1R4 1.2R12 1.2D3 1.2B27 1.2R20 1.2E4 1.2B7 1.2B17 1.2R13 1.2D5 1.2B28 1.2B1 1.2R21 1.2E6 1.2B8 1.2B18 1.2R14 1.2D7 1.2B29 1.2B10 1.2R22 1.2E7 1.2B9 1.2B19 1.2R15 1.2E1 1.2B3 1.2B11 1.2R23 1.2E8 1.2BE1 1.2B2 1.2R16 1.2E10 1.2B30 1.2B12 1.2R24 1.2E9 1.2BE2 1.2B20 1.2R17 1.2E12 1.2B31 1.2B13 1.2R25 1.2R1 1.2BE3 1.2B21 1.2R18 1.2E14 1.2B4 1.2B14 1.2R26 1.2R10 1.2BE4 1.2B22 1.2R19 1.2E2 1.2B5 1.2B15 1.2R11 1.2BE5 1.2B23 1.2R2 1.2E3 1.2B6 1.2B16 1.2R27 1.2R28 1.4B1 1.5D2 2.3B10 4.R2 L.M5 1.3E10 1.5B16 2.1B7 33.BE2 92.BE1 5.C1 1.4E7 17.E1 3.4BE1 87.BE1 2.2B21 23.BE1 17.B21 3.3B8 8.B1 2.1D4 2.4B1 16.B5 3.2E1 71.B4 1.3B8 2.3R11 12.E1 3.2B1 65.BE1 S.7 1.3B10 1.4D7 101.BE1 2.3D1 59.BE1 L.T3 1.4B19 1.5E2 2.3B20 43.BE2 L.R18 1.3E8 1.5B5 2.2R1 4.B4 L.D1 1.3D2 1.4R8 18.BE1 3.4R3 9.D3 2.2B8 3.1B1 17.BE3 3.3R3 8.R1 2.2B14 2.4R2 17.B13 3.3B1 73.BE1 2.1B9 2.3R2 15.BE1 3.2B6 7.C1 1.3B2 2.3E3 11.E1 3.1C1 6.E2 S.17 1.2R3 1.4C1 10.B5 2.3B7 52.BE1 L.R3 1.4B10 1.5D3 2.3B11 4.R3 L.M6 1.3E11 1.5B17 2.2B9 34.BE1 93.BE1 5.D1 1.4E9 17.E2 3.4BE2 88.BE1 2.2B22 24.BE1 17.B3 3.3B9 8.B2 2.1D5 2.4B2 16.BE1 3.2R1 71.B5 1.3B9 2.3R12 12.R1 3.2B10 66.BE1 S.8 1.3B11 1.4D8 102.BE1 2.3D2 6.B1 S.1 1.4B2 1.5E3 2.3B21 44.BE1 L.R19 1.3E9 1.5B6 2.2R2 4.B5 L.D2 1.3D3 1.5B1 19.BE1 3.4R4 9.D4 47.BE1 3.1B2 17.C1 3.4B1 80.BE1 2.2B15 2.4R3 17.B14 3.3B10 74.BE1 2.1BE1 2.3R3 15.BE2 3.2B7 7.R1 1.3B20 2.3E4 11.E2 3.1D1 6.R1 S.18 1.2R4 1.4C6 10.B6 2.3B9 53.BE1 L.R5 1.4B11 1.5D4 2.3B12 4.R4 L.R1 1.3E13 1.5B18 2.2C1 35.BE1 94.BE1 5.D2 1.4R1 17.E3 3.4D1 89.BE1 2.2B23 24.BE2 17.B4 3.3BE2 8.B3 2.1E1 2.4B3 16.BE2 3.2R2 71.B6 1.3BE1 2.3R13 13.BE1 3.2B11 66.BE2 S.9 1.3B12 1.4E1 103.BE1 2.3D3 6.B2 S.10 1.4B20 1.5E4 2.3B22 45.BE1 L.R2 1.3R1 1.5B7 2.2R3 4.B6 L.D3 1.3D4 1.5B10 2.1B1 3.4T1 9.R1 48.BE1 3.1B3 17.C3 3.4B2 81.BE1 2.2B16 2.4R4 17.B15 3.3B2 75.BE1 2.1C1 2.3R4 15.D1 3.2B8 7.R2 1.3B21 2.3E5 11.R1 3.1E1 60.BE1 S.19 1.2R5 1.4D1 10.C1 2.3BE2 54.BE1 L.R6 1.4B12 1.5D5 2.3B13 4.R5 L.R10 1.3E2 1.5B19 2.2C2 36.BE1 95.BE1 1.3D1 1.4R2 17.E4 3.4E1 9.B1 2.2B25 25.BE1 17.B5 3.3BE3 8.B4 2.1E2 2.4BE1 16.C1 3.2R3 71.B7 1.3C1 2.3R14 14.B1 3.2B12 67.BE1 1.3B13 1.4E10 104.BE1 2.3D4 6.C1 S.11 1.4B21 1.5R1 2.3B23 46.BE1 L.R20 1.3R2 1.5B8 2.2R5 4.B7 L.D4 1.3D5 1.5B11 2.1B10 30.BE1 9.R2 49.BE1 1.4E2 17.D1 3.4B3 82.BE1 2.2B17 2.4R5 17.B16 3.3B3 76.BE1 2.1C2 2.3R6 15.E1 3.2B9 70.BE1 1.3B3 2.3E6 12.B1 3.1E2 61.BE1 S.2 1.2R6 1.4D2 10.D1 2.3BE3 54.BE2 L.R7 1.4B13 1.5D6 2.3B14 4.R6 L.R11 1.3E3 1.5B2 2.2C3 37.BE1 96.BE1 1.3D11 1.4R3 17.E5 3.4E3 9.B2 2.2B26 26.BE1 17.B7 3.3D1 8.B5 2.1R1 2.4D2 16.R1 3.2R4 71.BE1 1.3C2 2.3R15 14.BE1 3.2B13 68.BE1 1.3B15 1.4E11 105.BE1 3.1B4 6.C2 S.12 1.4B3 1.5R2 2.3B24 46.BE2 L.R21 1.3R4 1.5B9 2.2R6 4.B8 L.M1 1.3D7 1.5B12 2.1B2 31.BE1 9.R3 5.B1 1.4E3 17.D2 3.4B4 83.BE1 2.2B18 2.4R6 17.B18 3.3B4 77.BE1 2.1C3 2.3R8 16.B1 3.2C1 70.BE2 1.3B4 2.3E7 12.B3 3.1R1 62.BE1 S.3 1.2R7 1.4D3 10.D2 2.3BE4 55.BE1 L.R8 1.4B14 1.5D7 2.3B15 40.BE1 L.R12 1.3E4 1.5B20 2.2D1 38.BE1 97.BE1 1.3D12 1.4R4 17.R1 3.4E4 9.B3 2.2B3 27.BE1 17.B8 3.3D2 8.C1 2.1R2 2.4E1 17.B1 3.2R5 71.D1 1.3C3 2.3R16 14.BE2 3.2B2 69.BE1 1.3B16 1.4E12 11.B1 3.1B5 6.C3 S.13 1.4B5 10.B1 2.3B3 5.D3 L.R22 1.3R5 1.5C1 2.2R7 4.C1 L.M2 1.3D8 1.5B13 2.1B4 31.BE2 9.T1 5.B2 1.4E4 17.D4 3.4B5 84.BE1 2.2B19 20.BE1 17.B19 3.3B5 77.E1 2.1D1 2.3R9 16.B2 3.2D1 71.B1 1.3B5 2.3E8 12.B4 3.1R2 63.E1 S.4 1.2R8 1.4D4 10.E1 2.3C2 56.BE1 L.R9 1.4B15 1.5D8 2.3B17 41.D1 L.R13 1.3E5 1.5B21 2.2D2 39.BE1 98.BE1 1.3D13 1.4R5 17.R2 3.4E5 9.B7 2.2B4 28.BE1 17.B9 3.3D3 8.D1 2.2B1 2.4E2 17.B10 3.2R6 71.R1 1.3C4 2.3R17 14.E1 3.2B3 7.B1 1.3B17 2.3D5 11.B2 3.1B6 6.D1 S.14 1.4B6 10.B2 2.3B4 5.R1 L.R23 1.3R6 1.5C2 2.2T1 4.E1 L.M3 1.3D9 1.5B14 2.1B5 32.BE1 90.BE1 5.B3 1.4E5 17.D5 3.4B6 85.BE1 2.2B2 21.BE1 17.B2 3.3B6 78.BE1 2.1D2 2.3T1 16.B3 3.2D4 71.B2 1.3B6 2.3R1 12.D1 3.1R3 63.E2 S.5 1.2R9 1.4D5 10.E2 2.3C4 57.BE1 L.T1 1.4B16 1.5D9 2.3B18 42.BE1 L.R14 1.3E6 1.5B3 2.2E1 4.B2 99.BE1 1.3D14 1.4R6 17.R3 3.4R1 9.C1 2.2B5 28.E1 17.BE1 3.3D4 8.E1 2.2B10 2.4E3 17.B11 3.2R7 71.R2 1.3C5 2.3R18 14.R1 3.2B4 7.B2 1.3B18 2.3E1 11.BE1 3.1BE1 6.D2 S.15 1.4B7 10.B3 2.3B5 50.BE1 L.R24 1.3T1 1.5D1 2.3B1 4.R1 L.M4 1.3E1 1.5B15 2.1B6 33.BE1 91.BE1 5.B5 1.4E6 17.D7 3.4B7 86.BE1 2.2B20 22.BE1 17.B20 3.3B7 79.BE1 2.1D3 2.3T2 16.B4 3.2D5 71.B3 1.3B7 2.3R10 12.D2 3.1R4 64.BE1 S.6 1.3B1 1.4D6 100.BE1 2.3C5 58.BE1 L.T2 1.4B18 1.5E1 2.3B2 43.BE1 L.R16 1.3E7 1.5B4 2.2E2 4.B3 L.BE1 1.3D15 1.4R7 17.R4 3.4R2 9.D2 2.2B7 29.BE1 17.BE2 3.3R1 8.E2 2.2B13 2.4R1 17.B12 3.2T1 72.BE1 2.1B8 2.3R19 14.R2 3.2B5 7.B3 1.3B19 2.3E2 11.D1 3.1BE2 6.E1 S.16 1.4B8 10.B4 2.3B6 51.BE1 L.R25 Sommerhusområder

Slagelse Kommune
Plan og Erhvervsudvikling
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør
T: 58 57 36 00
E: plan@slagelse.dk

L.M5 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Antvorskov kasserne m.v.

Anvendelse generelt
Landområde

Anvendelse specifik
Militærområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
2 etager

Øvrige bestemmelser
Området mellem Slagelse by, Lystskoven og kasernebygningerne skal jf. gældende fredningsplan være særligt besøgsområde for ekstensivt friluftsliv. De ubebyggede dele af området anvendes som militært øvelsesområde og kan kun uden for øvelsesperioderne være tilgængeligt for offentligheden. Der skal fortsat være mulighed for særlige friluftsaktiviteter i områder, herunder støjende aktiviteter, hvis disse kan indpasses i forsvarets planer og ikke medfører gener for de omkringliggende boligområder. Der er mulighed for at opføre mindre bygninger til militære øvelsesformål eller til andre aktiviteter i området.