L.M4 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Depot ved Egø

Anvendelse generelt
Landområde

Anvendelse specifik
Militærområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Max etageantal og højde
2 etager og 8,5m

Øvrige bestemmelser
Området friholdes for anden bebyggelse end de af hensyn til områdets anvendelse nødvendige mindre bygninger