L.D1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Troldebo

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25 for området som helhed

Max etageantal og højde
8,5m

Øvrige bestemmelser
Bygningerne skal udformes under stor hensyn til det omgivende landskab