9.R3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Syd for Slots Bjergbyvej

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Øvrige bestemmelser
Området skal friholdes for bebyggelse