9.R1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Byvangen - Højen

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Øvrige bestemmelser
Området friholdes for anden bebyggelse end de af hensyn til områdets anvendelse nødvendige mindre bygninger, som f.eks. toiletbygninger, klubhuse, spejderhuse, legehuse o.lign.