9.B7 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Slots Bjergby

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom for åben lav. 40 for området som helhed for tæt lav. 40 for anden anvendelse

Max etageantal og højde
1 etage