93.BE1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Munkebjerg

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte boligejendom. 40 for anden anvendelse

Max etageantal og højde
1½ etage og 8,5m