8.E2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Stillingevej syd

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Lettere industri

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
8,5m