7.C1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Centerområde, Krænkerupvej

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte boligejendom. 40 for anden anvendelse

Max etageantal og højde
1½ etage

Øvrige bestemmelser
Max. butiksstørrelse: dagligvarer 1000m², udvalgsvarer 200m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 1000m², udvalgsvarer 200m². Området ved gadekæret præstegårdshaven og pladsen foran brugsen skal have karakter af et sammenhængende grønt område, der markerer pladsen foran kirken som et samlende element i byen.