77.E1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Vollerup maskinstation

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
8,5m.