6.E2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Vemmeløsevej/Industrivej

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for den enkelte parcel

Max etageantal og højde
2 etager og 8,5m

Øvrige bestemmelser
Eksisterende grønne områder og beplantningsbælter skal bevares. Der skal foretages afskærmende beplantning i forbindelse med nybyggeri.