6.C3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Parkering og torveplads

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Øvrige bestemmelser
Friholdes for bebyggelse