6.B2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Ørnevej m. fl.

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom for åben lav. 40 for området som helhed for tæt lav. 40 for anden anvendelse

Max etageantal og højde
1½ etage

Øvrige bestemmelser
Mindst 10 % af området anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for området.