5.R1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Sportspladsen

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
15 for området som helhed. Mindeparken må ikke bebygges

Max etageantal og højde
1½ etage og 11m