4.R3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Campingplads

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Campingplads

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
10 for området som helhed

Max etageantal og højde
1½ etage