41.D1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Kirkeskovskolen

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for området som helhed

Max etageantal og højde
2 etager og 12m

Øvrige bestemmelser
Det samlede område skal mod det åbne land afgrænses af et beplantningsbælte.