3.4T1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Rensningsanlæg

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Rensningsanlæg

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max etageantal og højde
1 etage

Øvrige bestemmelser
Der må kun opføres bebyggelse i forbindelse med renseanlægget. Mod nord, øst og syd skal anlæg være omkranset af plantebælte.