3.4E5 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Værkstedsvej

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
1½ etage