3.4BE1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Østergade

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte boligejendom. 40 for anden anvendelse

Max etageantal og højde
2½ etage