3.3R3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Ved Noret

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
Området må ikke bebygges