3.2R5 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Norvejen

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Øvrige bestemmelser
Området må ikke bebygges