3.2B7 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Græsvænget

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for området som helhed

Max etageantal og højde
1½ etage