3.2B2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Pipkvarteret m. fl.

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
1½ etage