3.1R3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Lystbådehavnen m.v.

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for området som helhed

Max etageantal og højde
1½ etage

Øvrige bestemmelser
Lystbådehavn med mulighed for anvendelse til idrætsanlæg m.v.