3.1BE2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Skælskør by, bykernen - Vestergade

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage