3.1B4 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Skælskør by, bykernen - Strandgade

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage