3.1B3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Skælskør by, bykernen - Gammelgade

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
35 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
1½ etage