2.4R5 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Halsskovvej - Udstillingsbygning

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
6 etager og 20m