2.4E2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Storebælts Erhvervspark

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
20m